Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie

AUNC - ZARZĄDZANIE to rocznik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prezentujący aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu.

 

AUNC-Zarządzanie dostępny jest zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja drukowana jest wersją pierwotną.

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie jest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:
  • Index Copernicus - ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 70.17 pkt.
  • RePEc
  • ProQuest
  • Google Scholar
  • BazEkon
AUNC - Zarządzanie znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - cześć B, poz 60. z 23 grudnia 2015 roku - 5 pkt.