Rada programowa

Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Robert Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Alena Kocmanová, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Artur J. Kożuch, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska
Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Tomáš Meluzín, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Stanislav Škapa, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Polska
Marek Zinecker, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska