Procedura recenzowania

 1. Procedura recenzji odbywa sie wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism UMK.
   
 2. W celu zapewnienia obiektywnej oceny, artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (tzw. double-blind review), przez dwóch niezależnych recenzentów.
   
 3. W każdej recenzji jest zamieszczona informacja wskazująca dopuszczenie artykułu do druku lub jego odrzucenie oraz uwagi szczegółowe i zalecenia recenzenta.
   
 4. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
   
 5. Redakcja raz w roku ujawnia listę recenzentów współpracujących. Jest ona dostępna w ostatnim numerze za dany rok oraz na stronie internetowej w zakładce "Recenzenci".
Poniżej znajduje się formularz recenzji wydawniczej do pobrania.

Lista Recenzentów

 • Lech Nieżurawski, WSB Toruń
 • Wojciech Popławski, WSB Toruń
 • Cezary Mańkowski, UG
 • Anna Kozłowska, SGH Warszawa
 • Krzysztof Krukowski, UWM Olsztyn
 • Janusz Sasak, UJ Kraków
 • Agnieszka Wiśniewska, WSP Warszawa