AUNC-Zarządzanie w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW 2015

dodano: 2016-01-02 14:47, zmodyfikowano: 2016-01-02 14:48
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE" (ISSN 1689-8966) znalazło się w zaktualizowanym na 2015 rok wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - część B, poz. 60. z dnia 23 grudnia 2015 roku i otrzymało
5 pkt.

IC Journals Master List 2014 - ocena czasopisma

dodano: 2016-01-02 14:42, zmodyfikowano: 2016-01-02 14:44

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE (ISSN 1689-8966) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 70.17 pkt.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż metodologia oceny czasopism naukowych autorstwa Index Copernicus przeszła w tym roku gruntowną zmianę. Na ocenę ICV (Index Copernicus Value) składają się dwa komponenty:

  • jakość czasopisma naukowego, w ramach którego czasopismo może otrzymać maksymalnie 100 punktów,
  • siła odziaływania czasopisma naukowego w ramach którego złożone algorytmy wyliczają punkty w przedziale od 0 do 400 punktów.

Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla niniejszego czasopisma wynosi 6.91 pkt. Wartość znormalizowana służy do porównania wskaźnika ICV czasopisma za 2014 r. ze wskaźnikami z lat poprzednich.

AUNC-Zarządzanie na Akademickiej Platformie Czasopism UMK

dodano: 2014-10-29 16:59, zmodyfikowano: 2014-10-29 17:48
Szanowni Autorzy i Recenzenci,
 
Uprzejmie informujemy, iż AUNC-Zarzadzanie jest obecny na Akademickiej Platformie Czasopism UMK.
Oznacza to zmianę procedury składania i recenzowania tekstów do czasopisma.
Począwszy od końca października 2014 roku, aby zgłosić tekst do AUNC - Zarzadzanie należy zrobić to za pomocą wspomnianej powyżej platformy, rejestrując się jako Autor.
Analogicznia procedura dotyczy Recenzentów.
 
Redakcja.

IC Journals Master List 2013 - ocena czasopisma

dodano: 2014-10-12 10:02, zmodyfikowano: 2014-10-12 10:03
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE" (ISSN 1689-8966) pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4.41 pkt.

AUNC-Zarządzanie w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

dodano: 2014-01-26 09:47, zmodyfikowano: 2014-01-26 09:50
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE" (ISSN 1689-8966) znalazło się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - część B, poz. 64. z dnia 17 grudnia 2013 roku i otrzymało
3 pkt.
1 2 3 >>